Powtarzanie recept

Powtarzanie recept na leki stałe można zgłaszać drogą mailową na adres powtrec@gmail.com
Treść wiadomości powinna zawierać:
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania oraz nr telefonu
Dokładne nazwy leków, dawki, dawkowanie
Ilość sztuk albo opakowań