Awaria linii telekomunikacyjnej

Informujemy, że dnia 13.06.2023 r. awarii uległa linia telekomunikacyjna uniemożliwiając korzystanie z połączeń telefonicznych.

Prosimy o rejestrację osobistą lub kontakt na email: administracja@konsylium.olsztyn.pl